Dofinansowanie

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Jak możesz uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

 1. Wybierz szkolenie ze strony medyczneinspiracje.pl
 2. Zapoznaj się z informacjami zawartymi poniżej.

 3. Zapisz się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy
 4. Po otrzymaniu formularza zweryfikujemy go i skontaktujemy się z tobą w kwestii przedstawienia możliwości skorzystania z dofinansowania.
 5. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej Urzędu Pracy.

 6. Potwierdź mailowo otrzymanie dofinansowanie lub jego brak (max. do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia).
 7. W przypadku przyznania środków konieczne będzie podpisanie umowy z nami jako organizatorem, opłacenie szkolenia na podstawie odpowiednio wystawionej przez nas faktury, udział w szkoleniu i rozliczenie dofinansowania, w czym będziemy pomagać na każdym etapie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę (może być pełny etat, 1/2 etatu, 1/4 etatu i mniej).
Z dofinansowania może skorzystać zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek składa się w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności, po wcześniejszym zorientowaniu się odnośnie terminów składania wniosków oraz dokumentów wymaganych przez dany Urząd.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia.

Kwota o jaką pracodawcy mogą się ubiegać na kształcenie ustawiczne dla jednej osoby to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 17 000 złotych

 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia

W ramach dofinansowania z KFS można skorzystać wyłącznie z kosztów szkolenia ogłoszonych przez organizatora. Dofinansowaniu nie podlega dojazd na szkolenia, nocleg i wyżywienie w czasie szkolenia lub inne poniesione z tego tytułu koszty.

Informacje przydatne do wypełnienia wniosku

 1. Nazwa i adres organizatora

Chiromax Piotr Cywiński

Łódź 91-463 ul. Zgierska 69

NIP 729 147 94 93

Regon 471538482

 

 1. Dokument, na podstawie którego organizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego

– wpis do CEIDG – kod PKD: 85.59.B

– wpis do RIS: 2.10/00020/2023

 

 1. Wzór certyfikatu, zaświadczenia wydawane na zakończenie szkolenia oraz inne dokumenty.
 

Szukaj nas w Łodzi, Kielcach, Warszawie i zdobądź wyjątkowy certyfikat

Medycyna Osteopatyczna w fizjoterapii

Łódź 2024

8 dni szkolenia
PLN 4750
 • moduł 1
  19-21 stycznia
 • moduł 2
  16-18 lutego
 • moduł 3
  27-28 kwietnia
3 moduły

Łódź 2024

8 dni szkolenia
PLN 4750
 • moduł 1
  10-12 maja
 • moduł 2
  21-23 czerwca
 • moduł 3
  5-6 pażdziernika
3 moduły

Manipulacje HVLA i inne techniki osteopatyczne

Łódź 2024

6 dni szkolenia
PLN 3500
 • moduł 1
  19-21 stycznia
 • moduł 2
  16-18 lutego
2 moduły

Łódź 2024

6 dni szkolenia
PLN 3500
 • moduł 1
  10-12 maja
 • moduł 2
  21-23 czerwca
2 moduły

Kielce 2024

6 dni szkolenia
PLN 3500
 • moduł 1
  31 maja-2 czerwca
 • moduł 2
  5-7 lipca
2 moduły

Warszawa 2024

6 dni szkolenia
PLN 3500
 • moduł 1
  20-22 września
 • moduł 2
  21-23 października
2 moduły

Kielce 2024

6 dni szkolenia
PLN 3500
 • moduł 1
  8-10 listopada
 • moduł 2
  6-8 grudnia
2 moduły

Łódź 2024

6 dni szkolenia
PLN 3500
 • moduł 1
  15-17 listopada
 • moduł 2
  13-15 grudnia
2 moduły

Terapia wisceralna/trzewna w praktyce fizjoterapeuty

Łódź 2023

2 dni szkolenia
PLN 1290
 • 9-10 grudnia

Łódź 2024

2 dni szkolenia
PLN 1290
 • 27-28 kwietnia

Łódź 2024

2 dni szkolenia
PLN 1290
 • 05-06 Pażdziernika