Bóle barku

BÓLE BARKU – LECZENIE OSTEOPATYCZNE

Problemy z barkiem mogą zacząć się po urazach sportowych, różnego rodzaju przeciążeń i naciągnięć, upadkach ale też przyczyna bolącego barku może być zupełnie niezauważalna przez pacjenta.

Kompleks barkowy to bardzo skomplikowana część ciała ludzkiego, Składa się z górnych żeber, łopatki, obojczyka i kości ramiennej, wielu mięśni i ścięgien. Często słyszy się diagnozę – zapalenie stożka rotatorów czyli wspólny przyczep kilku mięśni odpowiadających za ruchy rotacyjne w stawie barkowym.
Każda dysfunkcja tych elementów może dawać objawy bólowe i być początkiem poważnych dolegliwości.

Bóle barku mają też powiązania embriologiczne i strukturalne z innymi częściami ciała i narządami dając tzw. ból rzutowany. Np. stan zapalny woreczka żółciowego może objawiać się bólem prawego.
Jest wiele innych powiązań z barkiem dlatego badając i diagnozując problemy barkowe należy wziąć pod uwagę wiele struktur i obszarów ciała mając na uwadze, że ciało jest jednością…

W celu określenia przyczyny bólu Osteopata przeprowadza pełne badanie ortopedyczne, neurologiczne i osteopatyczne barku, kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, klatki piersiowej, przepony i narządów wewnętrznych oraz co jest niezmiernie ważne – analizuje postawę ciała.
Czasem niezbędne są specjalistyczne badania obrazowe.

Niestety powszechnym „leczeniem” stosowanym przez zdecydowaną większość ortopedów jest podanie bezpośrednio do stawu środków p. bólowych i sterydów czyli tzw. blokady.
Czy takie leczenie ma sens?
Najczęściej zastrzyk na jakiś czas daje poczucie, że jest lepiej ale to mogą być tylko pozory. Staw lub inne struktury zaczynają „psuć” się coraz bardziej ponieważ pacjent nie czuje bólu więc obciąża go bez ograniczeń. Poza tym co z pierwotną przyczyną bólu? Może wrócić do początku i zacząć leczyć np. kręgosłup szyjny?

LECZENIE

Osteopatyczne leczenie bolącego barku właśnie skupia się na głównym problemie i może się to wiązać z leczeniem innych obszarów ciała, które przyczyniają się do bólu barku.
Osteopata dobiera odpowiednie techniki osteopatyczne w zależności od diagnozy oraz czasu trwania problemu.
Mogą to być techniki artykulacyjne kręgosłupa i stawu barkowego w celu poprawy ruchomości i przywróceniu propriocepcji stawu, mogą to być manipulacje stawu barkowego lub kręgosłupa szyjnego.
Jest cały arsenał sposobów leczenia osteopatycznego ale też nieocenione jest wykonywanie specjalnych ćwiczeń rehabilitacyjnych stabilizujących i koordynujących całą obręcz barkową i wszystkie powiązane z barkiem obszary ciała.

Z ŻYCIA WZIĘTE…

Pacjent zgłosił problemy z barkiem, a lekarz zdiagnozował zespół konfliktu podbarkowego. Zastosował od razu blokadę i zalecił odpoczynek. Najczęściej skutki tego postępowania w późniejszym okresie nie są zadowalające.

Z wywiadu okazało się, że w przeszłości był drobny uraz kręgosłupa szyjnego w wypadku komunikacyjnym. Z tego powodu wystąpiła niewielka niestabilność. Więzadła segmentu kręgosłupa szyjnego zostały rozciągnięte i wystąpił ból. Po jakimś czasie dolegliwości się wyciszyły, ale proces leczniczy na tym poziomie spowodował, że tkanki stały się mniej elastyczne i doszło do ograniczenia ruchomości, co zmieniło mechanikę w całym segmencie kręgosłupa i pociągnęło za sobą falę zmian w kompleksie stawu barkowego. Wstrzykiwanie blokad lub rehabilitacja samego barku nie przyniesie oczekiwanych efektów. Pierwotną przyczyną była dysfunkcja kręgosłupa szyjnego i to obowiązkowo musi być uwzględnione w programie terapii osteopatycznej.