Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA i inne techniki osteopatyczne Olsztyn 27-29 listopada

1400,00 

Miejsce szkolenia:

10-450 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego 30A
Całość kursu to 1 moduł – 3 dni

Godziny trwania zajęć:
9-18 piątek/sobota
9-16 niedziela
Przerwy:
1 przerwa obiadowa
2 przerwy kawowe

Prowadzący instruktor – Piotr Cywiński D.O.

SKU: sko-3d-hvla-112020-O Kategorie: , ,

Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA – co to takiego?

Technika o wysokiej prędkości i niskiej amplitudzie (HVLA) jest określana przez Radę Edukacyjną ds. Zasad Osteopatycznych (ECOP) jako „bezpośrednia technika stawowa wykorzystująca siły o dużej prędkości i małej amplitudzie”
HVLA jest jedną z najstarszych form medycyny manualnej
i jest wciąż badana pod względem odpowiedzi klinicznej.
Manipulacja krótkodźwigniowe HVLA polega na precyzyjny przyłożeniu odpowiednich komponentów w leczonym stawie oraz zastosowaniu szybkiego i krótkiego impulsu, którego najczęściej efektem jest charakterystyczne kliknięcie (kawitacja) powodujące m.in zmniejszenie napięcia mięśniowego w okolicy zabiegowej.

Jest to technika, która jest najmniej czasochłonna. Z drugiej strony ma stosunkowo długą krzywą uczenia się kompetencji i pewności terapeuty, dlatego instruktor wprowadza kursanta w technikę krok po kroku, aż do momentu, kiedy uczący się terapeuta potrafi prawidłowo i bezpiecznie wykonać manipulację.

Techniki HVLA wykorzystywane są w osteopatii, fizjoterapii oraz chiropraktyce

Unikalne i nie pokazywane nigdy wcześniej metody pracy oraz autorskie manipulacje prowadzącego są dodatkowym atutem tego kursu.

Anatomia i biomechanika:

 • Budowa i funkcje kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego i miednicy
 • Budowa i funkcje kręgosłupa szyjnego, żeber

Metody leczenia – omówienie

 • Techniki manipulacyjne HVLA – krótka dźwignia, bezpieczna długa dźwignia
 • Techniki wprowadzające i uzupełniające: Techniki tkanek miękkich,
 • Techniki Petera Blagrave’a – artykulacje,
 • MET – techniki energetyzacji mięśni
 • Wskazania i przeciwskazania do leczenia ww. technikami

Semiologia/Patologia

 • Przepuklina dysku i inne dyskopatie, bóle klatki piersiowej i wiele innych – procedury postępowania terapeutycznego
 • Uszkodzenia miednicy w ujęciu energetyzacji mięśni
 • Bóle głowy, bóle międzyżebrowe, Zespół górnego otworu klatki piersiowej oraz inne – procedury postępowania terapeutycznego

Badanie

Specyficzne badanie kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, szyjnego i miednicy – testy ortopedyczne, testy neurologiczne, testy osteopatyczne, osłuchiwanie powięziowe, odnajdywanie dysfunkcji somatycznych

Techniki Lecznicze – praktyka

 • Manipulacje HVLA kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, szyjnego i stawów krzyżowo-biodrowych
 • Artykulacje kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, szyjnego
 • MET – techniki energetyzacji mięśni kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, szyjnego i miednicy
 • Techniki lecznicze Petera Blagravea
 • Techniki manipulacyjne kości krzyżowej i miednicy – togle, recoil, HVLA
 • GOT – General Osteopathic Treatment

Program szczegółowy

 • Wprowadzenie do Osteopatii – rys historyczny, zasady cele, teorie
 • Osteopatyczne zasady diagnostyki
 • Badanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa – GOE
 • Regionalne i segmentalne badanie ruchomości kręgosłupa
 • Testy ortopedyczne, neurologiczne i osteopatyczne
 • Planowanie terapii Osteopatycznej
 • Omówienie technik stosowanych w osteopatii
 • Techniki przygotowujące, wyciszające i alternatywne dla HVLA
 • Techniki tkanek miękkich, artykulacje, MET – techniki energetyzacji mięśni – kręgosłupa lędźwiowego
 • GOT – Ogólny Zabieg osteopatyczny dla dolnego trójkąta – teoria i praktyka
 • Wprowadzenie do manipulacji HVLA – teorie, koncepcje, zasady
 • Przygotowanie pacjenta, postawy terapeuty, badanie segmentalne poszczególnych segmentów kręgosłupa lędźwiowego  
 • Dźwignie pierwotne i wtórne – komponenty wykorzystywane w HVLA
 • Wskazanie i przeciwskazania do HVLA
 • Manipulacja rotacyjna Side Roll – środkowego odcinka lędźwiowego
 • Klatka piersiowa – anatomia, funkcje, połączenia funkcjonalne
 • Regionalne o segmentalne badanie kręgosłupa piersiowego
 • Techniki tkanek miękkich, MET, artykulacje stosowane w dysfunkcjach somatycznych
 • Technika „DOG” – środkowego, górnego i dolnego odcinka piersiowego, modyfikacje
 • Obszary przejściowe kręgosłupa – teoria
 • Technika rotacyjna Side roll przejścia piersiowo-lędźwiowego
 • Stawy krzyżowo- biodrowe – anatomia, funkcje, teorie
 • Specyficzne testy dla stawów SI
 • Techniki Energetyzacji mięśni MET dla miednicy
 • Klasyczna Technika manipulacyjna „Chicago” dla miednicy i LS
 • Techniki HVLA stawu krzyżowo-biodrowego
 • Spojenie łonowe – anatomia i badanie
 • Techniki MET i HVLA spojenia łonowego
 • Inne techniki HVLA – kręgosłup L, Th, SI
 • Odcinek szyjny kręgosłupa – anatomia, funkcje, podstawowe zasady terapii
 • Osteopatyczne zasady diagnostyki kręgosłupa szyjnego
 • Badanie fizykalne ww.
 • Badanie osteopatyczne wg teorii 3 unitów
 • Regionalne i segmentalne badanie ruchomości kręgosłupa szyjnego
 • Testy ortopedyczne i neurologiczne
 • Podstawy diagnostyki różnicowej
 • Typowe problemy odcinka szyjnego kręgosłupa – omówienie i planowanie terapii
 • Bóle głowy, bóle międzyżebrowe, Zespół górnego otworu klatki piersiowej oraz inne – procedury postępowania terapeutycznego
 • Techniki osteopatyczne dla odcinka szyjnego kręgosłupa – omówienie
 • Techniki przygotowujące – techniki tkanek miękkich, techniki energetyzacji MET
 •  „Techniki Blagrave’a “odcinka szyjnego
 • Plan działania i prognoza pracy z pacjentem
 • Zespół kręgowo-podstawny – omówienie
 • Wprowadzenie do manipulacji HVLA odcinka szyjnego C3/C4
 • Budowanie bariery ruchu w stawie – teoria
 • Procedury techniki HVLA – ułożenie, postawa, dźwignie, komponenty
 • Technika krótkodżwigniowa HVLA do rotacji C3/C4
 • Modyfikacje manipulacji HVLA L3/L4
 • Techniki specjalne dla kości krzyżowej
 • Manipulacja krótkodźwigniowa HVLA odc. szyjnego – alternatywne chwyty
 • Odciek piersiowy kręgosłupa – technik manipulacyjna DOG – modyfikacje
 • Obszary przejściowe kręgosłupa CD – manipulacja rotacyjna L5/S1
 • Manipulacja HVLA kręgosłupa L w siadzie, leżeniu tyłem i w staniu
 • Klatka żebrowa – anatomia, teorie terapeutyczne, badanie
 • GOT ogólny zabieg osteopatyczny dla żeber
 • Techniki energetyzacji mm – Met dla żeber
 • „Techniki Blagrave’a “– artykulacje
 • Techniki HVLA dla żeber w LT, w siadzie i LP
 • CO.C1 – Badanie i zasady bezpieczeństwa
 • Techniki HVLA C0/C1 w LT
 • C1/C1 – Badanie i zasady bezpieczeństwa
 • Techniki HVLA C1/C2 w LT
 • Techniki HVLA L3/L4 do zgięcia bocznego
 • Techniki HVLA z pomocą pacjenta odcinka lędźwiowego
 • Przejście szyjno-piersiowe – anatomia i teorie
 • Technika HVLA odc. C7/T1 w LT, LB, LP, staniu i w siadzie
 • Techniki wyciszające po manipulacjach HVLA
 • Specjalne techniki HVLA – kręgosłup L, Th, SI

Dodatkowe informacje

Miejscowość
Terminy Kursu


Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA i inne techniki osteopatyczne Olsztyn 27-29 listopada

1400,00 

Miejsce szkolenia:

10-450 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego 30A
Całość kursu to 1 moduł – 3 dni

Godziny trwania zajęć:
9-18 piątek/sobota
9-16 niedziela
Przerwy:
1 przerwa obiadowa
2 przerwy kawowe

Prowadzący instruktor – Piotr Cywiński D.O.

SKU: sko-3d-hvla-112020-O Kategorie: , ,

Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA – co to takiego?

Technika o wysokiej prędkości i niskiej amplitudzie (HVLA) jest określana przez Radę Edukacyjną ds. Zasad Osteopatycznych (ECOP) jako „bezpośrednia technika stawowa wykorzystująca siły o dużej prędkości i małej amplitudzie”
HVLA jest jedną z najstarszych form medycyny manualnej
i jest wciąż badana pod względem odpowiedzi klinicznej.
Manipulacja krótkodźwigniowe HVLA polega na precyzyjny przyłożeniu odpowiednich komponentów w leczonym stawie oraz zastosowaniu szybkiego i krótkiego impulsu, którego najczęściej efektem jest charakterystyczne kliknięcie (kawitacja) powodujące m.in zmniejszenie napięcia mięśniowego w okolicy zabiegowej.

Jest to technika, która jest najmniej czasochłonna. Z drugiej strony ma stosunkowo długą krzywą uczenia się kompetencji i pewności terapeuty, dlatego instruktor wprowadza kursanta w technikę krok po kroku, aż do momentu, kiedy uczący się terapeuta potrafi prawidłowo i bezpiecznie wykonać manipulację.

Techniki HVLA wykorzystywane są w osteopatii, fizjoterapii oraz chiropraktyce

Unikalne i nie pokazywane nigdy wcześniej metody pracy oraz autorskie manipulacje prowadzącego są dodatkowym atutem tego kursu.

Anatomia i biomechanika:

 • Budowa i funkcje kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego i miednicy
 • Budowa i funkcje kręgosłupa szyjnego, żeber

Metody leczenia – omówienie

 • Techniki manipulacyjne HVLA – krótka dźwignia, bezpieczna długa dźwignia
 • Techniki wprowadzające i uzupełniające: Techniki tkanek miękkich,
 • Techniki Petera Blagrave’a – artykulacje,
 • MET – techniki energetyzacji mięśni
 • Wskazania i przeciwskazania do leczenia ww. technikami

Semiologia/Patologia

 • Przepuklina dysku i inne dyskopatie, bóle klatki piersiowej i wiele innych – procedury postępowania terapeutycznego
 • Uszkodzenia miednicy w ujęciu energetyzacji mięśni
 • Bóle głowy, bóle międzyżebrowe, Zespół górnego otworu klatki piersiowej oraz inne – procedury postępowania terapeutycznego

Badanie

Specyficzne badanie kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, szyjnego i miednicy – testy ortopedyczne, testy neurologiczne, testy osteopatyczne, osłuchiwanie powięziowe, odnajdywanie dysfunkcji somatycznych

Techniki Lecznicze – praktyka

 • Manipulacje HVLA kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, szyjnego i stawów krzyżowo-biodrowych
 • Artykulacje kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, szyjnego
 • MET – techniki energetyzacji mięśni kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, szyjnego i miednicy
 • Techniki lecznicze Petera Blagravea
 • Techniki manipulacyjne kości krzyżowej i miednicy – togle, recoil, HVLA
 • GOT – General Osteopathic Treatment

Program szczegółowy

 • Wprowadzenie do Osteopatii – rys historyczny, zasady cele, teorie
 • Osteopatyczne zasady diagnostyki
 • Badanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa – GOE
 • Regionalne i segmentalne badanie ruchomości kręgosłupa
 • Testy ortopedyczne, neurologiczne i osteopatyczne
 • Planowanie terapii Osteopatycznej
 • Omówienie technik stosowanych w osteopatii
 • Techniki przygotowujące, wyciszające i alternatywne dla HVLA
 • Techniki tkanek miękkich, artykulacje, MET – techniki energetyzacji mięśni – kręgosłupa lędźwiowego
 • GOT – Ogólny Zabieg osteopatyczny dla dolnego trójkąta – teoria i praktyka
 • Wprowadzenie do manipulacji HVLA – teorie, koncepcje, zasady
 • Przygotowanie pacjenta, postawy terapeuty, badanie segmentalne poszczególnych segmentów kręgosłupa lędźwiowego  
 • Dźwignie pierwotne i wtórne – komponenty wykorzystywane w HVLA
 • Wskazanie i przeciwskazania do HVLA
 • Manipulacja rotacyjna Side Roll – środkowego odcinka lędźwiowego
 • Klatka piersiowa – anatomia, funkcje, połączenia funkcjonalne
 • Regionalne o segmentalne badanie kręgosłupa piersiowego
 • Techniki tkanek miękkich, MET, artykulacje stosowane w dysfunkcjach somatycznych
 • Technika „DOG” – środkowego, górnego i dolnego odcinka piersiowego, modyfikacje
 • Obszary przejściowe kręgosłupa – teoria
 • Technika rotacyjna Side roll przejścia piersiowo-lędźwiowego
 • Stawy krzyżowo- biodrowe – anatomia, funkcje, teorie
 • Specyficzne testy dla stawów SI
 • Techniki Energetyzacji mięśni MET dla miednicy
 • Klasyczna Technika manipulacyjna „Chicago” dla miednicy i LS
 • Techniki HVLA stawu krzyżowo-biodrowego
 • Spojenie łonowe – anatomia i badanie
 • Techniki MET i HVLA spojenia łonowego
 • Inne techniki HVLA – kręgosłup L, Th, SI
 • Odcinek szyjny kręgosłupa – anatomia, funkcje, podstawowe zasady terapii
 • Osteopatyczne zasady diagnostyki kręgosłupa szyjnego
 • Badanie fizykalne ww.
 • Badanie osteopatyczne wg teorii 3 unitów
 • Regionalne i segmentalne badanie ruchomości kręgosłupa szyjnego
 • Testy ortopedyczne i neurologiczne
 • Podstawy diagnostyki różnicowej
 • Typowe problemy odcinka szyjnego kręgosłupa – omówienie i planowanie terapii
 • Bóle głowy, bóle międzyżebrowe, Zespół górnego otworu klatki piersiowej oraz inne – procedury postępowania terapeutycznego
 • Techniki osteopatyczne dla odcinka szyjnego kręgosłupa – omówienie
 • Techniki przygotowujące – techniki tkanek miękkich, techniki energetyzacji MET
 •  „Techniki Blagrave’a “odcinka szyjnego
 • Plan działania i prognoza pracy z pacjentem
 • Zespół kręgowo-podstawny – omówienie
 • Wprowadzenie do manipulacji HVLA odcinka szyjnego C3/C4
 • Budowanie bariery ruchu w stawie – teoria
 • Procedury techniki HVLA – ułożenie, postawa, dźwignie, komponenty
 • Technika krótkodżwigniowa HVLA do rotacji C3/C4
 • Modyfikacje manipulacji HVLA L3/L4
 • Techniki specjalne dla kości krzyżowej
 • Manipulacja krótkodźwigniowa HVLA odc. szyjnego – alternatywne chwyty
 • Odciek piersiowy kręgosłupa – technik manipulacyjna DOG – modyfikacje
 • Obszary przejściowe kręgosłupa CD – manipulacja rotacyjna L5/S1
 • Manipulacja HVLA kręgosłupa L w siadzie, leżeniu tyłem i w staniu
 • Klatka żebrowa – anatomia, teorie terapeutyczne, badanie
 • GOT ogólny zabieg osteopatyczny dla żeber
 • Techniki energetyzacji mm – Met dla żeber
 • „Techniki Blagrave’a “– artykulacje
 • Techniki HVLA dla żeber w LT, w siadzie i LP
 • CO.C1 – Badanie i zasady bezpieczeństwa
 • Techniki HVLA C0/C1 w LT
 • C1/C1 – Badanie i zasady bezpieczeństwa
 • Techniki HVLA C1/C2 w LT
 • Techniki HVLA L3/L4 do zgięcia bocznego
 • Techniki HVLA z pomocą pacjenta odcinka lędźwiowego
 • Przejście szyjno-piersiowe – anatomia i teorie
 • Technika HVLA odc. C7/T1 w LT, LB, LP, staniu i w siadzie
 • Techniki wyciszające po manipulacjach HVLA
 • Specjalne techniki HVLA – kręgosłup L, Th, SI

Dodatkowe informacje

Miejscowość
Terminy Kursu