Szkolenia Chiromax

Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA i inne techniki osteopatyczne

Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA i inne techniki osteopatyczne

Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA i inne techniki osteopatyczne

Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA i inne techniki osteopatyczne

Medyczne Inspiracje – Szkolenia Chiromax

Szkolenia Chiromax

Medyczne Inspiracje – Szkolenia Chiromax, to miejsce, w którym możesz poznać esencję wiedzy i umiejętności elitarnej szkoły Osteopatii European School of Osteopathy oraz innych uznanych uczelni.

Odkryj podstawy diagnostyki. Opanuj techniki strukturalne i funkcjonalne. Bądź holistyczny

Otwórz się na nowe pokłady wiedzy…

Zanurz głębiej swoje zmysły …

Poznaj połączenia i zależności…

Technika o wysokiej prędkości i niskiej amplitudzie (HVLA) jest określana przez Radę Edukacyjną ds. Zasad Osteopatycznych (ECOP) jako „bezpośrednia technika stawowa wykorzystująca siły o dużym przyśpieszeniu i małej amplitudzie ruchu” HVLA jest jedną z najstarszych form medycyny manualnej i jest wciąż badana pod względem odpowiedzi klinicznej. Manipulacja HVLA polega na precyzyjny przyłożeniu odpowiednich komponentów w leczonym stawie oraz zastosowaniu szybkiego i krótkiego impulsu, którego najczęściej efektem jest charakterystyczne kliknięcie (kawitacja) powodujące m.in. zmniejszenie napięcia mięśniowego w okolicy zabiegowej.

HVLA to technika najmniej czasochłonna. Z drugiej strony ma stosunkowo długą krzywą uczenia się kompetencji i pewności terapeuty, dlatego instruktor wprowadza kursanta w technikę krok po kroku, aż do momentu, kiedy uczący się terapeuta potrafi prawidłowo i bezpiecznie wykonać
manipulację. Techniki HVLA wykorzystywane są w chiropraktyce, osteopatii oraz fizjoterapii.
Technika energetyzacji mięśni (MET) jest formą osteopatycznego leczenia manipulacyjnego opracowanego przez Freda L. Mitchella, s., DO (1909-1974). Zdefiniowana została przez Radę ds. Edukacji w zakresie Osteopatii (ECOP) jako „system diagnozy i leczenia, w którym pacjent dobrowolnie porusza ciałem zgodnie z zaleceniami terapeuty.
 
Ruch pacjenta wynika z precyzyjnie kontrolowanej pozycji, z określonym przez terapeutę oporem. W technikach MET, podobnie jak w innych bezpośrednich technikach, kierunek działania skierowany jest w stronę ograniczającej bariery choć ostatnio zaczęto modyfikować techniki MET w stronę pośrednią … MET ma zastosowanie w większości problemów strukturalnych.
Rada ds. Edukacji w zakresie Osteopatii (ECOP) definiuje technikę leczenia artykulacyjnego (ART) jako „technikę o niskiej prędkości / umiarkowanej do wysokiej amplitudy, gdzie w stawie jest wykonywany pełny ruch z terapeutycznym celem zwiększenia zakresu swobody ruchów. Siła aktywująca może być ruchem sprężystym, albo powtarzalnym, koncentrycznym ruchem stawu przechodzącym przez barierę ograniczającą”.
 
W Philadelphia College of Osteopathic Medicine (PCOM), techniki artykulacyjne określa się jako techniki sprężystości. Ma podobieństwa zarówno do tkanek miękkich, jak i HVLA pod tym względem, że może wpływać odpowiednio na komponenty mięśniowo-powięziowe i elementy stawowe. Jednak umiarkowana, do wysokiej amplituda opisana w definicji nie oznacza przejścia przez ograniczającą barierę przy wysokiej prędkości.
 
Związek między patologicznymi, fizjologicznymi i anatomicznymi barierami powinien pozostać zgodny z zasadami HVLA: ruch przez barierę ograniczającą powinien być nadal moderowany i ograniczany do minimum.
Osteopatyczne techniki trzewne lub inaczej brzuszne (VIS) są zdefiniowane w słowniku terminologii osteopatycznej przez Radę Edukacyjną ds. Osteopatycznych Zasad (ECOP) jako „system diagnozy i leczenia ukierunkowany na trzewia w celu poprawy funkcji fizjologicznej narządu jak też całego ciała.

Techniki wisceralne były częścią osteopatycznego manipulacyjnego arsenału osteopatycznego od czasów Stilla, który opracowywał i promował swój system diagnozy i następujące techniki manipulacji dla choroby, a nie tylko bólu mięśniowo-szkieletowego. W rzeczywistości większość pism Still’a dotyczy systemów krążenia (tętniczego, żylnego i limfatycznego), neurologicznego, i trzewnego.

To podejście doskonale sprawdza się w niezidentyfikowanych bólach brzucha, nietrzymaniu moczu, bólach menstruacyjnych, niepłodności i wielu innych problemach z trzewiami lub kręgosłupem.

Poczuj rytm cranio-sakralny (CS) i podążaj za nim …

Szukaj nas w Łodzi, Poznaniu, Kielcach, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku i zdobądź wyjątkowy certyfikat

Wszystkie kursy to ok. 20% teorii i 80% praktyki
Każdy uczestnik będzie zaopatrzony w obszerny skrypt ze zdjęciami i niezbędnymi informacjami
Dostęp do materiałów video (z kursu) na platformie internetowej
Po Kursie uczestnicy otrzymują certyfikat, zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Możliwość uczestniczenia w pojedynczych modułach
Kurs skierowany jest do praktykujących fizjoterapeutów, masażystów, terapeutów manualnych, osteopatów, chiropraktyków, lekarzy oraz innych pokrewnych specjalistów medycznych